หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

นกหงส์หยก


นกหงส์หยก

สายพันธุ์ของนกหงส์หยก

ปัจจุบันเราจะแบ่งออกเป็น 2 สายพันธุ์ คือ

        1.สายพันธุ์ฮอลแลนด์        ซึ่งเป็นสายพันธุ์ดั่งเดิมที่เลี้ยงกันมานาน มีหลากหลายสี มักจะนิยมเลี้ยงไว้ดูเล่น เพื่อความเพลิดเพลิน อดีตถือเป็นนกเบื้องต้นเลยทีเดียวสำหรับผู้ที่เริ่มเลี้ยงนก เนื่องจากเลี้ยงง่าย  ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว  ปัจจุบันมีผู้เพาะเลี้ยงเพื่อการค้าเป็นจำนวนมาก และยังเป็นสินค้าส่งออกได้ดี เป็นที่ต้องการของตลาก ทำให้ราคานกต่อตัวสูงขึ้นจากอดีตหลายเท่าตัว

        2.สายพันธุ์อังกฤษ    เป็นนกที่มีขนาดใหญ่กว่าสายพันธุ์ฮอลแลนด์มากและสายพันธุ์นี้ก็เป็นปัญหากับนักเลี้ยงหน้าใหม่ว่าเป็นอังกฤษแท้หรือไม่ บางท่าน ถามว่าสายพันธุ์อังกฤษ  กับ สายพันธุ์เยอรมัน ต่างกันอย่างไร สิ่งที่ทำให้ผู้เลี้ยงสับสบมักจะเกิดจาก ผู้ค้าเป็นคนกำหนดให้มีความแตกต่างเรื่องขนาดของนก  เพื่อต้องการความแตกต่างในด้านราคาตามมาด้วย เท่าที่สังเกตดูตามท้องตลาด อังกฤษที่ขายถ้าจะให้เข้าใจได้ก็คงจะตีความเป็นฮอลแลนด์ตัวใหญ่หรือลูกผสมนั้นเอง  แล้วเยอรมันตามท้องตลาด ก็ตีความหมายได้ว่าเป็นสายพันธุ์อังกฤษ นั้นเอง  เพราะนกสายพันธุ์อังกฤษที่นำเข้ามาพัฒนากันจากอดีตถึงปัจจุบันมีการนำเข้ามาจากประเทศ อังกฤษ   ประเทศเยอรมัน  ประเทศสวิสเซอร์แลนด์  ซึ่งโดยทั่วๆไป หรือทั่วโลก ได้เรียกนกที่ได้มีการพัฒนามาจากนกท้องถิ่นดั่งเดิมว่าเป็นนกสายพันธุ์อังกฤษ  จะมีก็ประเทศไทย นี่เองที่เรียกนกหงส์หยกสายพันธุ์เยอรมัน
ที่มา : http://www.abfthai.com/

พ่อแม่พันธุ์นกหงส์หยก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น